ស្បែកជើងម៉ាក DIADORA សម្រាប់បុរស និង នារីសម័យថ្មី

Code : 1706248
Price : $113.0
Model :
Discount
Shipping : 2 - 14 day
ក្នុងស្តុក: : 12
Jan

Description of Item

【Safety Shoes DIADORA Diadora】 KINGFISHER (Kingfisher) KF 32 Size: 28 cm EEE


Spec of Item

 
Insole:  Cushion insole 
Standard:  JSAA B 
Lubricating section:  3 
Manufacturing:  Side 
Semiconductor:  Hi-tech resin 
Upper:  Artificial leather Dry mesh 
Shoe sole:  EVA Hyper PU 
Size: 23 ~ 28 · 29cm EEE 

សរសេរ​សង្ខេប​ឡើងវិញ

ចំណាំ: HTML គឺមិនអាចសរសេរបានទេ
    មិនល្អ           ល្អ