វ៉ែនតាការពារកំដៅថ្ងៃម៉ាក PRADA

Code : 1992933
Price : $145.0
Model :
Discount
Shipping : 2 - 14 day
ក្នុងស្តុក: : 12
Jan

Description of Item

PRADA (Prada) PR08SSF 1AB0A755 sunglasses


Spec of Item

■ Product Name Prada PRADA PR08SSF 1AB0A755 Sunglasses 
■ Producer Italy 
■ Frame Size Vertical Approximately 52mm x Width Approximately 140mm x Length About 135mm 
■ Lens Size Vertical Approximately 45mm x Width Approximately 55mm 
■ Color Frame Color: Black / Lens Color: Gray 
■ Material Frame Material: Plastic / Lens Material: Plastic 
■ Accessories Only BOX / Special case / exclusive cloth 

សរសេរ​សង្ខេប​ឡើងវិញ

ចំណាំ: HTML គឺមិនអាចសរសេរបានទេ
    មិនល្អ           ល្អ

ផលិតផលដែលទាក់ទង

វ៉ែនតា សម្រាប់ការពារភ្នែក

វ៉ែនតា សម្រាប់ការពារភ្នែក

Description of ItemRESA (Lesa) is an eyeglasses magnifier that you can use both hands. This pro..

$70.0