អំពីយើង

ទិញផលិតផលដោយផ្ទាល់ពី គេហ៍ទំព័រប្រទេសជប៉ុន! មានភាពងាយស្រួល!


ជម្រើសដ៏ថ្មីបំផុត! ផលិតផលថ្មីឈានមុខគេ! ការផ្សាភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងពិភពលោក ឆ្លងមហាសមុទ្រ! ផលិតផលដែលមានតែនៅទីនេះ!


សូមធ្វើការសាកសួរពីពិភពលោក នូវអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បាន! ទោះបី លោកអ្នកមិនចេះភាសាជប៉ុនឬ ភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយ គ្មានបញ្ហា យើងខ្ញុំជាតំណាងអោយលោកអ្នកក្នុងការទិញផលិតផល និងធ្វើការរៀបចំជូន! មានសុវត្ថិភាព គ្មានការព្រួយបារម្ភ អាចធ្វើការបញ្ជាទិញ ផលិតផលឆ្លងប្រទេស ដោយភាពជឿជាក់ តាមរយៈ គ្លូបបិលឡាញ ខេមបូឌា!


លោកអ្នក អាចទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានយើងខ្ញុំ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ
8:00ព្រឹក-5:00ល្ងាច

 ផ្ទះលេខ 146 បន្ទប់លេខ 31 ជាន់ទី 4 សង្កាត់ ទឹកថ្លា ខណ្ឌ សែនសុខ
រាជធានី ភ្នំពេញ
(ច្រកចូលផ្លូវបត់ត្រង់ មណ្ឌលសុខភាពទឹកថ្លាទៅក្នុង ចំងាយប្រហែល ១៥០ម៉ែត្រ)

 (+855) 077 886 623 / 069 886 623

 globalline.cambodia@gmail.com / cambodia@globalline.biz